Mladá Boleslav

1. Pověst: Boleslavský věnec

23. července 2007 v 16:37 | Pátrač
Když Mladá Boleslav nebyla ještě Boleslaví a nazývala se místo toho město Boleslava Mladého, táhli k jejím branám cizí vojska. Plenila a ničila. Byli žízniví, hladoví, toužili po majetku.
Tehdy se obyvatelstvo města sešlo a podle všeho bylo naprosto jasné, že oni sami proti vojenským psům nemají sebemenší naděje. Ale byla vedle města Boleslavova malá osada, bezejmená, která byla v okolí známa tím, že její obyvatelky byly ty nejlepší pekařky v širém kraji.

Přitáhly cizí pluky a všichni, jak jim kručelo v břiše, se vydali mámeni milou a libovou vůní do vesnice. Celou předešlou noc se tam tehdy peklo a tak bylo velmi veselo. Vojáci jedli, pili a pro jejich důstojníky se dostalo speciální pozornosti. Pekařky připravily věnec sladký, mákem a jádry ořechů plněný, také dobrým truňkem nešetřily a tak se nikdo nemohl divit, že po bujarém veselí se spalo a spalo.

Když se ráno vojáci probudili, nebylo důstojníků. Lomcovali s nimi, polévali je studenou vodou, ale ti jen spali a spali. Toho Boleslavští využili, vyřítili se z města a cizí vojsko rozprášili. Tak vyhráli svojí bitvu a to jen díky pekařkám. Ty totiž speciálně mák upravily a vojenské důstojníky tak omámily. Šikovné to byly ženy.
Od té doby se jako čestné uvítání pěkný pamlsek podává. Znamená to, že host je srdečně vítán. Také se užívá při různých slavnostech, jako to nejlepší pohoštění.
Poznámka autora/ky přepisu: Nevím do jaké míry je to, o zvyku vítat takto hosty v Mladé Boleslavi, pravda. Pokud o tom někdo něco víte, napište.
Pátrač

 
 

Reklama